Žáci

Příspěvky 2016

Příspěvky prosíme zaslat na níže uvedené číslo účtu. Do zprávy pro příjemce uvést jméno hráče. V příspěvku je zahrnuto: údržba hřiště, nákup tréninkových pomůcek a pronájem haly v zimním období.